تصفح

Foto Cliente 0
Comune di San
Giovanni Valdarno
رسوم فلاشية Get Adobe Flash player
home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

31/03/2017    
PAGAMENTI MENSA SCOLASTICA IN MODALITA' ONLINE

Si informano gli utenti interessati che a seguito del passaggio alla nuova tesoreria comunale, il pagamento della mensa scolastica, in modalità online, resterà momentaneamente bloccato, mentre rimane attiva la modalità presso i punti ricarica convenzionati.

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?
وصلات مواقع أخرى